از سال ۱۳۹۱ تا امروز، گفتارهای کارنما با هم‌کاری گسترده‌ی هنرمندها و نویسنده‌ها و دیگر دست‌اندرکارهای هنر ایران بستری را برای تماس فراهم‌کرده‌اند. اکنون، بایگانی این نشست‌ها این امکان را به‌وجودآورده‌اند که بتوانیم گام نخست را در بنیان‌گذاری روایتی از تاریخ شفاهی هنر نوگرای ایران برداریم. این وب‌سایت، فضایی چندرسانه‌ای را در اختیار شما می‌گذارد تا در آن بتوانید به همه‌ی گفتارهای کارنما و تصویرها، مقاله‌ها، و مدرک‌های مربوط به هر یک دست‌رسی‌ بیابید.

بیش‌تر

هنرمند

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

اندیشه

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

نقد

Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

رویین پاکباز

تهران  |  ۲۶ اُردی‌بهشت ۹۶

56687.jpg

عکس از کارنما

گفت‌وگو با رویین پاکباز، یکی از بنیان‌گذارهای تاریخ‌‌نگاری هنر مدرن در ایران، پیرامون تجربه‌های شخصی و نیز دیدگاه‌های او درباره‌ی جنبه‌های مختلف ادبیات هنرهای دیداری، در سال ۱۳۹۶ در قالب یکی از گفتارهای کارنما ارایه‌شد. در این گفت‌وگو او درباره‌ی تالار قندریز و گردآوری «دایره‌المعارف هنر» در میان دیگر موضوع‌ها سخن می‌گوید.  بیش‌تر

گفتارهای کارنما برنامه‌ای ادامه‌‌دار است که برای آگاهی از آخرین نشست‌ها و خبرهای آن‌ها می‌توانید به صفحه‌ی گفتار بروید.  

با سپاس از

پشتیبان‌های کارنما

بنیاد میراث ایران             موسسه‌ی چارسوی هنر

© 2012 - 2019 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما
تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.