از سال ۱۳۹۱ تا امروز، گفتارهای کارنما با هم‌کاری گسترده‌ی هنرمندها و نویسنده‌ها و دیگر دست‌اندرکارهای هنر ایران بستری را برای تماس فراهم‌کرده‌اند. اکنون، بایگانی این نشست‌ها این امکان را به‌وجودآورده‌اند که بتوانیم گام نخست را در بنیان‌گذاری روایتی از تاریخ شفاهی هنر نوگرای ایران برداریم. این وب‌سایت، فضایی چندرسانه‌ای را در اختیار شما می‌گذارد تا در آن بتوانید به همه‌ی گفتارهای کارنما و تصویرها، مقاله‌ها، و مدرک‌های مربوط به هر یک دست‌رسی‌ بیابید.

بیش‌تر

هنرمند

اندیشه

نقد

رویین پاکباز

تهران  |  ۲۶ اُردی‌بهشت ۹۶

22 s 3-2.jpg

عکس از کارنما

به مناسبتِ ده‌سالگی کارنما؛ گروه دبیرهای بنیان‌گذار مجله، دهه‌ی نخست کار این گروه را مرور می‌کنند. در این پادکست؛ حسین ایالتی، میلاد رستمی، و علی رضا صحاف زاده؛ از لندن، تهران، و نیویرک به گفت‌وگو با یک‌دیگر نشسته‌اند.  بیش‌تر

گفتارهای کارنما برنامه‌ای ادامه‌‌دار است که برای آگاهی از آخرین نشست‌ها و خبرهای آن‌ها می‌توانید به صفحه‌ی گفتار بروید.  

با سپاس از

پشتیبان‌های کارنما

Logo 4Su.png
IHFLogo.jpg

بنیاد میراث ایران             موسسه‌ی چارسوی هنر

© 2012 - 2022 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما
تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.