از سال ۱۳۹۱ تا امروز، گفتارهای کارنما با هم‌کاری گسترده‌ی هنرمندها و نویسنده‌ها و دیگر دست‌اندرکارهای هنر ایران بستری را برای تماس فراهم‌کرده‌اند. اکنون، بایگانی این نشست‌ها این امکان را به‌وجودآورده‌اند که بتوانیم گام نخست را در بنیان‌گذاری روایتی از تاریخ شفاهی هنر نوگرای ایران برداریم. این وب‌سایت، فضایی چندرسانه‌ای را در اختیار شما می‌گذارد تا در آن بتوانید به همه‌ی گفتارهای کارنما و تصویرها، مقاله‌ها، و مدرک‌های مربوط به هر یک دست‌رسی‌ بیابید.

بیش‌تر

هنرمند

Please reload

اندیشه

Please reload

نقد

Please reload

رویین پاکباز

تهران  |  ۲۶ اُردی‌بهشت ۹۶

22 s 3-2.jpg

عکس از کارنما

به مناسبتِ ده‌سالگی کارنما؛ گروه دبیرهای بنیان‌گذار مجله، دهه‌ی نخست کار این گروه را مرور می‌کنند. در این پادکست؛ حسین ایالتی، میلاد رستمی، و علی رضا صحاف زاده؛ از لندن، تهران، و نیویرک به گفت‌وگو با یک‌دیگر نشسته‌اند.  بیش‌تر

گفتارهای کارنما برنامه‌ای ادامه‌‌دار است که برای آگاهی از آخرین نشست‌ها و خبرهای آن‌ها می‌توانید به صفحه‌ی گفتار بروید.  

با سپاس از

پشتیبان‌های کارنما

بنیاد میراث ایران             موسسه‌ی چارسوی هنر

© 2012 - 2020 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما
تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.