top of page
Dark-Background
Kaarnamaa Logo L.png

درس‌گفتاری  از  کارنما

کارگاه آزاد نگارش، ویرایش، و نشر    (کانون)

دبیرهای کارنما و پژوهش‌گرهای مهمان

این درس‌گفتار به صورت ماهانه برگزارمی‌شود و رایگان است اما برای شرکت در آن باید ثبت‌نام‌ کنید.

پیام‌های مهم

MicrosoftTeams-image80ac1f67e8c1b42c1849cd83c130ff1ec0f4869b8f0c25f17783c80a65764e20.png

در روز و ساعت برگزاری، برای ورود به‌ کلاس

روی دکمه‌ی زیر کلیک‌ کنید:

جلسه‌ی بعدی: 

فرآیند ویرایش | علی رضا صحاف زاده | ۶ بهمن (۲۶ ژانویه)

زمان‌برگزاری، هم‌واره آخرین جمعه‌ی هر ماه، ساعت ۶ تا ۸ عصر تهران است.

برای شرکت در این کلاس از راه فرم ثبت‌نام زیر نام‌نویسی کنید تا چند روز زودتر ایمیل یادآوری را دریافت کنید. این درس‌گفتارها به صورت ماهانه و رایگان برگزار می‌شوند.

اگر هر پرسشی در رابطه با محتوای کلاس داشتید می‌توانید از راه ایمیل زیر با تیم آموزش کارنما در ارتباط باشید.

چند توصیه‌ی مهم

- توصیه می‌کنیم کمی زودتر از آغاز کلاس لینک را باز کنید.

- هنگام ورود نام کوچک خود را وارد کنید.

- لطفا در ابتدای کلاس با ویدیوی روشن وارد شوید.

- توجه کنید که در محیطی آرام، متمرکز، و مناسب باشید.

- از کیفیت اینترنت خود مطمئن شوید.

- از ضبط صدا و تصویر کلاس‌ها خودداری کنید.

شرح برنامه

کارنما مجموعه‌ای از کارگاه‌های پایه را درباره‌ی جنبه‌های مختلفِ نوشتن درباره‌ی هنر (نقد، مقاله‌ی تخصصی، متن نمایشگاه، و مانند آن‌ها) به‌صورت آزاد برگزارمی‌کند تا بتواند گام کوچکی را در راه برطرف‌کردنِ دشواری‌های موجود در این زمینه‌ها بردارد. دبیرهای کارنما و استادهای مهمان در هر یک از این کارگاه‌ها می‌کوشند یکی از چالش‌های اصلی پیشِ روی یک نویسنده‌ی هنری را زیر ذره‌بین بگذارند و پیش‌نهادهایی عملی برای حل آن‌ها ارایه‌کنند. این کارگاه‌ها به‌صورت ماهانه برگزار می‌شوند و شرکت در آن‌ها برای همه آزاد است. امکان ثبت‌نام رایگان برای آن دسته از مخاطب‌هایی که مایلند در جریان هر کارگاه پرسش‌های خود را طرح کنند و یا پیش از برگزاری کارگاه ایمیلی برای یادآوری دریافت کنند، فراهم است. بخش سخن‌رانی اصلی این کلاس‌ها سپس در قالب ویدیو در اختیار همه قرارمی‌گیرد.

KNN-SBT-FORM


برای شرکت رایگان در «کارگاه آزاد نگارش، ویرایش، و نشر (کانون)» فرم زیر را پر کنید. پس از آن، از طرف تیم آموزش کارنما با شما تماس گرفته می‌شود.

فرم ثبت‌نام  رایگان کارگاه‌های  کانون

* لطفا داده‌ها را به‌طور کامل و دقیق وارد کنید.

برنامه‌ی جلسه‌ها

 ۱۴۰۲

۲. فرایند ویرایش | علی رضا صحاف زاده | ۶ بهمن (۲۶ ژانویه)
 

گزاف نیست اگر بگوییم ویرایش در فرهنگ نوشتاری و فضای فکری ایران امری‌ست که هم‌چنان نادیده و دست‌کم‌ گرفته‌می‌شود. در این فضا، نوشتن اغلب کنشی فردی پنداشته‌‌می‌شود و ویرایش، گاه در بهترین حالت، دربرگیرنده‌ی چیزی جز ویرایش زبانی نیست. این کژفهمی‌ها ضربه‌هایی بسیار جدی به امکان فرآوریِ اندیشه در فرهنگِ دانش‌گاهی و فکریِ ایران زده‌اند.
 

اما ویرایش در هر گونه‌ای از نوشتن، فرآیندی اساسی، جدایی‌ناپذیر، و پویاست که در جریانِ آن، همه‌‌ی بخش‌های متن، از ایده‌ی اصلی گرفته تا استدلال‌ها، پیکربندی نوشتار، زبان، ساختارِ یادکردها یا ارجاع‌ها، و آرایش تصویرها، دست‌خوش بازنگری و دگرگونی‌ می‌شوند. ویراستاری که در پیش‌فرض‌ها، مفهوم‌ها، و ساختارِ متن تردید نکند، در انجامِ کارویژه‌ی اصلی خود شکست ‌خورده‌است. نویسنده به‌شدت نیازمندِ بازخوردها و پرسش‌ها و پیش‌نهادهایِ محتوایی ویراستار است، زیرا دیگر می‌دانیم که او هرگز قدرتی مطلق نیست.

در کارگاهی از مجموعه‌ی «کانون: کارگاه نگارش، ویرایش، و نشر»، به مفهوم و فرآیندِ نادیده‌ یا دست‌کم گرفته‌شده‌یِ ویرایش می‌پردازیم. به‌ویژه، دو لایه‌ی اصلی ویرایشی، یعنی ویرایش فُرمی و ویرایش مفهومی را واکاوی و درون‌مایه‌های اصلی آن‌ها را توصیف‌می‌کنیم. این دو گونه‌ی‌ ویرایشی، گاه با نام‌هایی چون ویرایش فنی یا ویرایش محتوایی نیز شناخته‌می‌شوند اما در این جلسه خواهیم‌کوشید تا دلیل‌های کاربست اصطلاح‌های پیش‌نهادشده را نیز طرح‌کنیم. این کارگاه به ویراستار کمک‌می‌کند تا دستورکارش را در برابر متن درک‌کند، و به‌ نویسنده این امکان را می‌دهد تا انتظارش را از متنِ ویرایش‌شده بهتر دریابد.

۱. توصیف تصویر

میلاد رستمی | ۲۸ مهر ۱۴۰۲ (۲۰ اکتُبر)

در جلسه‌ی نخست دوره‌ی دوم کارگاه‌های آزاد «نگارش، ویرایش، و نشر (کانون)» کارنما، به بنیادی‌ترین نیاز هر متنی می‌پردازیم که در رابطه با تصویر نوشته می‌شود. توصیف پایه‌ی نقد،‌ مقاله‌ی تخصصی، متن نمایشگاه، و هر نوشتاری‌ست که به شکل‌های متفاوت به تصویر مربوط‌می‌شود و هم‌زمان یکی از چالش‌ها و دشواری‌هایی‌ست که در بسیاری از نقدها و نوشتارهای هنری دیده‌می‌شود. در این جلسه از نخستین مواجهه با کار هنری تا به نوشتن جمله‌های اولیه‌ی توصیفی در رابطه با آن توضیح‌داده‌می‌شود. در بخش اول جلسه ارایه‌ای یک‌ساعته خواهیم داشت که در آن مبانی نظری توصیف کار و نمایشگاه شرح‌داده‌می‌شود و در ادامه زمانی برای پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و مشارکت شما اختصاص داده‌می‌شود.

 

نیم‌سال نخست ۱۴۰۱

۱. ویرایش زبانی

رها خادمی | ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

در این جلسه با تمرکز بر اهمیت زبان در شکل‌گیری اندیشه به ویرایش زبانی و نقش آن در پیدایش یک متن خوب می‌پردازیم. جلسه را با بررسی پیوندهای میان زبان و فرهنگ آغازمی‌کنیم و سپس با بهره‌گرفتن از شیوه‌نامه‌ی کارنما با برخی از پربسامدترین چالش‌ها در نگارش فارسی آشنا می‌شویم. جلسه را با بررسی نمونه‌هایی درباره‌ی نکته‌های گوناگون دستور زبانی و واژه‌گزینی ادامه‌می‌دهیم و در پایان بخشی را به گفت‌وگو با یک دیگر خواهیم گذراند.

 

دبیرهای کارنما، ۱۳۹۸، شیوه‌نامه‌ی کارنما: راهنمای نگارش و ویرایش زبانی، کارنما.

داریوش آشوری، ۱۳۹۳، فرهنگ علوم انسانی، نشر مرکز.

رویین پاکباز، ۱۳۸۹، فرهنگ اصطلاحات هنری و اَعلام هنرمندان، فرهنگ معاصر.

آرامش دوستدار، ۱۳۹۸، زبان وشبه‌زبان، فرهنگ و شبه‌فرهنگ، نشر فروغ.

۲. گونه‌شناسی نوشتار هنری

 میلاد رستمی | ۳۰ اُردی‌بهشت ۱۴۰۱

در این جلسه به بررسی گونه‌های متفاوت نوشتار هنری و تفاوت‌ها و شباهت‌های میان آن‌ها می‌پردازیم. در ابتدای جلسه با نگاهی به سازمایه‌های بنیادی نوشتارهای هنری مانند توصیف، تحلیل، تفسیر، و از این دست، مروری بر پیکره‌ی نقد هنری خواهیم داشت. پس از آن به شیوه‌ی کاربست این سازمایه‌ها در هر نوشتار هنری می‌پردازیم و از این راه به تفاوت‌های اصلی گونه‌های متفاوت نوشتار هنری پی می‌بریم. در انتها نگاهی به گرفتاری گونه‌شناسی نقد هنری در ایران خواهیم داشت و پیشنهادهایی برای این مشکل نیز ارایه‌می‌شود. مانند جلسه‌ی گذشته بخش پایانی این کارگاه به پرسش‌وپاسخ و شنیدن دیدگاه‌ شرکت‌کننده‌ها اختصاص پیدا می‌کند. 

۳. چگونه باید ارجاع داد؟

حسین ایالتی | ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

یک مقاله‌ی تخصصی و دانشگاهی در امتداد پژوهش و مسیر تاریخی اندیشه‌ی گروهی از نویسنده‌ها و پژوهش‌گرها شکل می‌گیرد. ارجاع‌دهی جدای از به‌ رسمیت شناختنِ کار فکری اندیش‌گرهای دیگر که یک اصل و بایدِ بی‌چون‌و‌چرای حرفه‌ای و اخلاقی است، به کار شما اعتبار می‌بخشد و آن‌را در بستری فراتر از متن موقعیت‌یابی می‌کند. در این جلسه، شیوه‌های ارجاع‌دهی در پژوهش تخصصی را با توجه به شیوه‌نامه‌ی کارنما مرور می‌کنیم.

۴. ویرایش محتوایی چیست؟ دبیر کیست؟

علی رضا صحاف زاده | ۳۱ تیر ۱۴۰۱

نگارش یک متن، آفرینش‌گریِ فردی نیست بل‌که کنشی‌ست میان‌ذهنی. در جریان این فرآیند، ویرایش محتوایی گامی‌ست بنیادین که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری متن بازی‌می‌کند. هدفِ اصلی فرآیندِ ویرایش محتوایی که پس از پژوهش و نوشته‌شدنِ کاملِ اندیشه‌های نویسنده در قالب یک روایتِ روشن و دقیق آغازمی‌شود، چنین است: برقرار‌کردنِ پیوندی پویا بین نیاز‌های خواننده، ضرورت‌های متن، و اصل‌های رشته‌ یا زمینه‌ی فکری، با اندیشه‌های نویسنده‌. از نظر حرفه‌ای، ویرایش محتوایی، وظیفه‌‌ی اصلی دبیر است. او در شکل‌گرفتن و نهایی‌شدنِ یک متن، بر اساس سوگیری‌های مجله و راه‌نمایی‌های سردبیر به نویسنده کمک می‌کند. افزون‌‌برین، دیگر فرآیند‌های ویرایشی و کار ویراستارهایِ زبانی، ساختاری، و دیداری نیز با هم‌آهنگی و کارگردانی دبیر پیش‌می‌روند. برین‌اساس، آشنایی با بنیان‌های کار دبیر، نه‌تنها برای کسانی مهم‌است که می‌خواهند در این زمینه‌ به‌طور حرفه‌ای کارکنند بل‌که برای هر نویسنده‌ای کمک‌کننده است که باید در فرآیند نشر با یک دبیر هم‌کاری حرفه‌ای داشته‌باشد‌. در این کارگاه آزاد کارنما، سازمایه‌های ویرایش محتوایی واکاوی‌شده و نقش محوری دبیر در این فرآیند توضیح داده‌می‌شود.

۵. مهم‌ترین چالش‌های برگردان فارسی

فرزانه طاهری | ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

در مسیر نوشتن مقاله، جُستار، و نقد مطبوعاتی یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر نویسنده‌ای گفتاورد از نوشته‌های دیگر هم‌کارهای حرفه‌ای اوست که اغلب به زبانی دیگر نوشته‌شده‌اند. مسیر ترجمه در زبان فارسی دشواری‌های ویژه‌ی خودش را دارد و از همین‌رو نقش مترجم در این زبان نیز فراتر از تعریف معمول این فن است. در این جلسه از «کارگاه آزاد نگارش، ویرایش، و نشر» (کانون) می‌کوشیم به مهم‌ترین چالش‌های ترجمه یا برگردان فارسی و راه‌کارهایی که برای آن وجود دارد بپردازیم. فرزانه طاهری که یکی از مترجم‌های باتجربه‌ی هنر، ادبیات، و علوم انسانی‌ست به پرسش‌هایی در رابطه با دشواری‌های فنی، واژه‌گزینی، ترجمه‌ی نام کارهای هنری و از این دست پاسخ می‌دهد. مانند همیشه نیمی از زمان جلسه نیز به پرسش‌وپاسخ با مخاطب‌های کارگاه اختصاص خواهد یافت.

Dars-Nastaran

اگر پرسشی درباره‌ی این کلاس دارید، با ایمیل زیر تماس بگیرید:

tamaas@kaarnamaa.com

© 2012 - 2024 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما،

تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.

bottom of page