پشتیبانی شما نقشی چشم‌گیر در ادامه‌ی کار این صدای خودپاینده خواهد داشت.

بر مبنای خرید خود، هر یک از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید. پرداخت شما از درگاه آیدی‌پی انجام می‌شود.

درباره‌ی پرداخت:

پس از پرداخت، در کم‌تر از ۲۴ ساعت، ایمیل تایید و رسید خود را از کارنما دریافت خواهید کرد. 

برای دست‌رسی به مقاله‌ها و بایگانی کارنما در صحفه‌ی ورود ثبت نام (ساین‌آپ) کنید.

اشتراک سالانه‌ی آن‌لاین

۵۰ هزار تومان

(برای یک‌سال)

تک نسخه‌ی چاپی

۲۰۰ هزار تومان

(برای هر نسخه)

تک مقاله‌ی دیجیتال

۷ هزار تومان

(برای هر مقاله)

اگر هر پرسشی دارید با ما از راه فرم زیر در میان بگذارید.

© 2012 - 2020 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما،

تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.