شیوه‌نامه‌ی نگارش کارنما

ویراست دوم

Screen 3.jpg

برای دانلُد شیوه‌نامه روی تصویر بالا کلیک کنید

ویراست دومِ «شیوه‌نامه‌ی کارنما: راهنمای نگارش و ویرایش زبانی» (۹۸) مجموعه‌ای کوچک از نکته‌های بنیادینِ ادبی‌ست که هدف آن برطرف‌کردن پاره‌ای از چندگانگی‌ها‌ و اشتباه‌هایی‌ست که با تناوب بیش‌تری در کار یک نویسنده رخ‌ می‌دهند. شیوه‌نامه‌ی کارنما نمی‌خواهد جای‌گزین کتاب‌های ارزش‌مند ویرایشی و نگارشی‌ای باشد که اکنون وجود دارند. برای نمونه خود ما، هم‌چنان برای پیداکردنِ برابرهای تخصصی هنری یا واژه‌های علوم انسانی، به ترتیب از «فرهنگ اصطلاحات هنری و هنرمندان» اثرِ رویین پاکباز، و «فرهنگ علوم انسانی» کاری از داریوش آشوری سود می‌بریم. ما هم‌چنان این کتاب‌ها را، هم‌راه با کارهای کلیدیِ دیگری پیش‌نهاد می‌کنیم که به‌دست میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، محمدرضا باطنی، کوروش صفوی، یا سعید ارباب شیرانی، در میان بسیاری دیگر، ارایه شده‌اند.

 

آن‌چه پیشِ روی شماست، گونه‌ای جمع‌بندی از جریان فکری پویایی‌ست که در پی پرورش یک نگاه مشترک و پیش‌نهاد انتخاب‌هایی دقیق‌تر برای بالابردنِ میزانِ پیش‌بینی‌پذیری زبان فارسی و روش‌های نگارش و ویرایش آن بیان شده. این نکته به‌سبب ویژگی دیجیتال کارنما، دست‌کم‌ برای ما اهمیتی اساسی دارد. نه‌تنها گذر از کهکشان گوتنبرگ، اکنون ضرورت‌هایی را بر کار نشر دیکته می‌کند که باید با پی‌گیری و  هوش‌مندی به آن‌ها واکنش نشان داد، بل‌که به‌دلیل شلختگی‌های زبانی و بدنامیِ نوشتن در فضای مجازی، باید بیش از پیش بر روش فرآوری متن نظارت کرد.

 

هم‌زمان، نکته‌هایی در شیوه‌نامه‌ی کارنما هست که به‌احتمال زیاد، کم‌تر در دیگر راهنماهای نگارش و ویرایش به‌چشم می‌خورند. یک نمونه‌ی آن، بخش مربوط به نگارش انگلیسیِ نام‌های فارسی‌ست که با فرارسیدن جهانی‌شدن بیش‌از پیش دردسرساز شده است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند. هرچند تا این‌جا به این نتیجه رسیده‌ایم که این پیش‌نهادها درست کار می‌کنند، اما هدف اصلی از گنجاندن‌شان در این‌جا، بیش‌تر گرفتن بازخورد برای بازنگری‌های احتمالی‌ست.

 

افزون بر همه‌ی این‌ها، فهرستی از پربسامدترین نام‌های هنرمندهای مدرن را در این ویراست نو منتشر می‌کنیم تا نه‌تنها بتوانیم کمی از چنددستی‌های نگارش فارسی نام هنرمندهای غیرایرانی کم کنیم، بل‌که الگویی را برای آینده فراهم بیاوریم. تجربه‌های پیشین ثابت کرده‌‌اند که این‌گونه فهرست‌ها هرگز نمی‌توانند به‌تمامی فراگیر باشند و همه‌ی نام‌ها را دربربگیرند. اما می‌توان امیدوار بود که فهرست پانصد نفره‌ی آمده در این ویراست بتواند زمینه را برای داوری درست درباره‌ی شیوه‌ی نوشتن نام یک هنرمند نوپا در آینده فراهم سازد. اصل، هم‌واره شیوه‌ی بیان نام هنرمند به‌زبان خود اوست.