فصل‌نامه‌ی کارنما تابستان۹۹
 • فصل‌نامه‌ی کارنما تابستان۹۹

  £25.00Price

  نقاشی به‌مفهوم گسترده

   

  با مجموعه‌‌ مقاله‌هایی درباره‌ی نقاشی مدرن و معاصر: گرهارد ریشتر، وید گایتن، ویوین سوتر، دیوید پارک، و نقاشی فیگوراتیو امروز

  © 2012 - 2021 by Kaarnamaa + Accent Wall

  هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما،

  تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.