پاسخ به پرسش‌های شما

آبونمان و اشتراک

چگونه می‌توانم مشترک نسخه‌ی دیجیتال کارنما شوم؟


برای عضو‌شدن در سایت به صفحه عضویت بروید. شماره
چگونه می‌توانم مشترک نسخه‌ی چاپی کارنما شوم؟

آیا محتوای نسخه‌ی دیجیتال و نسخه‌ی سایت با هم فرق دارند؟


هم‌کاری و پشتیبانی

من نویسنده و مترجم‌ هستم، چگونه می‌توانم با کارنما هم‌کاری کنم؟


پاسخ.
تمایل دارم به کارنما کمک کنم، از چه راهی می‌توانم این کار را انجام دهم؟

من هنرمند و طراح گرفیک‌ هستم، چگونه می‌توانم با کارنما هم‌کاری کنم؟

آیا کارنما ترجمه هم منتشر می‌کند؟

آیا کارنما پژوهش دانشگاهی منتشرمی‌کند؟


دست‌رسی

آیا کارنما فقط دیجیتال است؟ یا به‌صورت چاپی هم ارایه‌می‌شود؟

چگونه می‌توانم عضو سایت شوم؟

چه مرورگری را برای دیدن و خواندن کارنما پیش‌نهادمی‌کنید؟

چگونه وارد سایت شوم؟

من پس‌وردم را فراموش کرده‌ام، چگونه می‌توانم پس‌ورد جدیدی انتخاب کنم؟

آیا کارنما از راه اپلیکیشن‌های دیگر هم در دست‌رس است؟


تماس

دفتر کارنما کجاست؟

چگونه می‌توانم در جریان برگزاری سخنرانی‌ها و نشر مقاله قراربگیرم؟

چگونه می‌توانم با دبیرها و نویسنده‌های کارنما تماس بگیرم؟


آگهی

شرایط پذیرش آگهی در کارنما چیست؟


بایگانی

چگونه می‌توانم به شماره‌های پیش کارنما دست‌رسی داشته باشم؟

چگونه می‌توانم مقاله‌ای را در کارنما پیدا کنم؟


گفتارها و نشست‌ها

آیا گفتارهای کارنما رایگان‌اند؟ آیا همه می‌توانند شرکت کنند؟


بله. گفتارهای کارنما آزادند
چگونه می‌توانم به بایگانی گفتارهای کارنما دست‌رسی داشته باشم؟

آیا گفتارهای کارنما پخش زنده هم می‌شوند؟