203984572938.jpg
Kaarnamaa Logo L.png

ثبت‌نام خارج از ایران

پس از انتخاب درس‌گفتار، بر مبنای تعداد جلسه‌ها، پرداخت خود را انجام دهید.

تاریخ هنر امریکا

علی رضا صحاف زاده

هنر، تکنولُژی، و نظریه‌های علمی

حسین ایالتی

نقد هنری  و نظریه‌های انتقادی 

میلاد رستمی

ماه (چهار جلسه)

$50

ماه (چهار جلسه)

$50

ماه (چهار جلسه)

$50

ترم (هشت جلسه)

$100

ترم (هشت جلسه)

$100

ترم (هشت جلسه)

$100

درباره‌ی پرداخت خارج از ایران:

پرداخت شما از راه پی‌پل انجام خواهد شد اما می‌توانید از طریق کارت‌ها اعتباری و بانک خود نیز از این درگاه پرداخت کنید. پس از پرداخت، در کم‌تر از ۲۴ ساعت، ایمیل تایید و رسید خود را از کارنما دریافت خواهید کرد. 

لطفا پس از پرداخت در صفحه‌ی ورود ثبت‌نام (ساین‌آپ) کنید تا اکانت رایگان خود را دریافت کنید. با این اشتراک در طول دوران کلاس به تمامی محتوای وب‌سایت و بایگانی کارنما دست‌رسی خواهید داشت.

اگر هر پرسشی دارید با ما از راه فرم زیر در میان بگذارید.

بازگشت

به صفحه‌ی اصلی آموزش

Header Photo by Phil Hearing

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما،

تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.

© 2012 - 2021 by Kaarnamaa + Accent Wall