پنجره‌ای به فضایی بازتر

نـــگاه

در بخش نگاه به نظریه‌ها و روش‌‌شناسی‌های نقد، تاریخ‌نگاری، فلسفه‌، و جامعه‌شناسی هنر و فرهنگ دیداری می‌پردازیم.

شعار مشهورِ «مارشا تاکر»، کیوریتر بنیان‌گذار «نیومیوزیم» [۱] نیویرک این بود: «اول انجام‌بده، بعد فکرکن». گزین‌گویه‌ای که در نگاه نخست، فراخوانی ساده برای خطرکردن به‌نظر می‌رسد، درواقع، گوهرِ کارِ کیوریتر را توضیح‌می‌دهد. این آمیزه‌ی کنش و اندیشه، ترکیبی‌ست دیریاب که نه در کارِ هنرمند یافتنی‌ست و نه در کارِ منتقد و تاریخ‌نگار. اکنون می‌توانیم به‌لطف تلاشِ گروهی از کیوریتر‌هایِ موزه‌ای که تاکر کُلنگ‌اش را زد، نه‌‌تنها جمله‌ای نغز بل‌که ۲۳ نوشته‌ و متنِ سخن‌رانی او را در قالبِ مجموعه‌مقاله‌ای با نام «رها از حدومرز: مجموعه‌نوشته‌های مارشا تاکر» بخوانیم. کتاب را چندی پیش، نیومیوزیم با هم‌کاری موسسه‌ی پژوهشی «گِتی» (مکانِ‌ نگه‌داری بایگانی تاکر) منتشرکرد.

امروز مارشا تاکر را اغلب با عنوان بنیان‌گذار موزه‌ای پیش‌تاز می‌شناسیم که از سال ۱۹۷۷ نقشی کلیدی در هنر مدرن بازی‌کرده‌است اما او...

- >

Please reload

شعار مشهورِ «مارشا تاکر»، کیوریتر بنیان‌گذار «نیومیوزیم» [۱] نیویرک این بود: «اول انجام‌بده، بعد فکرکن». گزین‌گویه‌ای که در نگاه نخست، فراخوانی ساده برای خطرکردن به‌نظر می‌رسد، درواقع، گوهرِ کارِ کیوریتر را توضیح‌می‌دهد. این آمیزه‌ی کنش و اندیشه، ترکیبی‌ست دیریاب که نه در کارِ هنرمند یافتنی‌ست و نه در کارِ منتقد و تاریخ‌نگار. اکنون می‌توانیم به‌لطف...

«داگلِس کریمپ» [۱] تاریخ‌نگار هنر، منتقد، و کیوریتر یکی از پرنفوذترین چهره‌های نقد و هنر پست مدرن، نقد نهادی، و نظریه‌ی کوییر به‌شمارمی‌رود. کریمپ دانش‌آموخته‌ی «دانشگاه تولِین» در رشته‌ی تاریخ هنر و کارشناس ارشد رشته‌ی هنر معاصر و نظریه بود. کار حرفه‌ای او با رفتن‌اش به نیویرک و کار در جای‌گاه دستیار کیوریتر در موزه‌ی گوگنهایم آغاز شد. در سال ۱۹۷۷...