top of page
HTJ - Charlotte Brooks, 1970 [03].jpeg
Kaarnamaa Logo L.png

 

درس‌گفتارهای کارنما

هنر، تن، و امر جنسی

علی رضا صحاف زاده

پاییز    ۱۴۰۲

پیام‌های مهم

الف

چند نکته‌:

  • ده دقیقه زودتر از آغاز کلاس و با دوربین روشن وارد شوید.  

  • هنگام ورود، نام کوچک خود را وارد کنید. 

  • در محیطی آرام و متمرکز باشید.

  • از کیفیت اینترنت خود مطمئن شوید.

  • از ضبط صدا و تصویر کلاس‌ها خودداری کنید.

شرح درس هر درس‌گفتار، مقاله‌هایی که باید برای هر جلسه بخوانید،  و نیز فایل پی‌دی‌افِ هر درس‌گفتار در پایینِ همین صفحه قراردارند.

اگر پرسشی محتوایی درباره‌ی کلاس داشتید ایمیل من در پایین همین صفحه هست. اگر درباره‌ی شیوه‌ی برگزاری کلاس پرسشی داشتید به پایینِ  صفحه‌ی آموزش بروید. 

HTJ - Charlotte Brooks, 1970 [01] 2.jpg

شرح درس

هنر، تن، امر جنسی: درآمدی تاریخی

علی رضا صحاف زاده

پاییز ۱۴۰۲

 

درس‌گفتار «هنر، تن، امر جنسی» درآمدی‌ست تاریخی بر شیوه‌های بیانِ میل، رفتار، و هویت جنسی در هنر مدرن. پرسش اصلیِ ما در این کلاس، چگونگیِ بازنمایی دیداری یا اجراییِ مفهوم‌هایی چون زن، مرد، دگرجنس‌گرایی، هم‌جنس‌گرایی، و به‌ویژه پیوستار گسترده‌ای‌ست که در این دوقطبی‌ها نمی‌گنجند و آن‌ها را به‌چالش می‌کشند. در این مجموعه از درس‌گفتارها، هنر مدرن از چشم‌اندازِ جنبش‌هایی چون فمینیسم، نظریه‌ی کوییر، مردپژوهی، و پساانسان‌گرایی بازخوانی می‌شود. بخش بسیار بزرگی از هنر در یک‌ سده‌ی گذشته، به‌طرزی ساختی با تن و امر جنسی گره‌خورده است اما این شیوه‌های بیانی به‌ضرب سکوت یا سانسور آشکار نادیده‌ گرفته‌شده‌اند. کلاس با روایت این تاریخ، در پی درک پی‌آیندهای گسترده‌ی مفهوم‌هایی چون نگاه خیره، برهنه‌نگاری، اجراگری، و غیره برای هویت فردی و اجتماعی‌ست. به‌منظور دقتِ تحلیلی بیش‌تر، تاریخ هنر، عکس، و فیلم آوان‌گارد امریکا در یک ‌سده‌ی گذشته، به‌مثابه‌ی موردِ پژوهشی اصلی انتخاب ‌شده‌است. این کلاس آن‌لاین در قالب چهار ترم، هر یک‌شنبه ساعت ۷ تا ۹ به‌وقت ایران ارایه‌می‌شود.

 

الف. زایش هویت: تن و میل در مدرنیسم | پاییز ۱۴۰۲

ب. انقلاب جنسی و هنر: موج دوم فمینیسم و جنبش استُن‌وال | زمستان ۱۴۰۲

پ. براندازی هویت: نظریه‌ی کوییر، پسافمینیسم، مردپژوهی | بهار ۱۴۰۳

ت. پساانسان، زیست‌سیاست، و تن تراجنسی | تابستان ۱۴۰۳

گروه پژوهش درس‌گفتار

 

در‌س‌گفتار «هنر، تن، امر جنسی» یک گروه پژوهش دانش‌جویی نیز خواهد داشت که کارِ خود را یک‌ماه زودتر از آغازِ درس‌گفتار، در روز برگزاری کلاس شروع‌می‌کند. به‌سبب اهمیت زبان فارسی، کارویژه‌ی اصلی گروه پژوهش درس‌گفتار، گردآوری و ارزیابی متن‌های موجود درباره‌ی موضوع به‌زبان فارسی خواهدبود. هرچند بیش‌ترِ نزدیک به همه‌ی کتاب‌ها و مقاله‌های مورد استفاده در درس‌گفتار به زبان انگلیسی‌ یا دیگر زبان‌های لاتین خواهندبود، اما تلاشی جدی صورت‌می‌گیرد تا همه‌ی آن‌چه تاکنون در ارتباط با موضوع در زبان فارسی در اختیار است، به‌ویژه برگردان‌های متن‌های لاتین نیز مورد توجه قراربگیرند.

 

گروه پژوهشِ درس‌گفتار، تنها ویژه‌ی دانش‌جوهای همان درس‌گفتار است. اگر علاقه‌دارید در گروه پژوهش هم عضو شوید، هنگام ثبت‌نام خلاصه‌ای صد تا دویست واژه‌ای از پس‌زمینه‌ی کاری یا پرُژه‌های کنونی یا برنامه‌های آینده‌تان در پیوند با موضوع کلاس برایمان بفرستید. از آن‌جا که این یک گروهِ کاری‌ با برنامه‌ای مشخص است، شمار عضوهای گروهِ پژوهشِ درس‌گفتار به‌ناچار باید محدود باشد. عضویت در گروه پژوهشِ درس‌گفتار هزینه‌ی اضافی ندارد. نخستین جلسه‌ی گروه پژوهش درس‌گفتار: یک‌شنبه، ۵ شهریور، ساعت ۷ به‌وقت ایران.

برنامه‌ی درسی ترم

به‌زودی

emil | zadeh.post@k

اگر پرسشی درباره‌ی این کلاس دارید، با ای‌میل من تماس بگیرید:

zadeh.post@kaarnamaa.com

© 2012 - 2023 by Kaarnamaa + Accent Wall

هرگونه استفاده از محتوای منتشر شده در کارنما،

تنها با اجازه‌ی نوشتاری ناشر ممکن است.

bottom of page